rgnbg

Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Tips bij het schrijven van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Veel bedrijven verwachten van hun werknemers dat zij een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) schrijven. Een POP is een verslag waarin staat wat je de komende tijd wilt bereiken. In een POP wordt er vooral aandacht besteed aan de manier waarop je deze doelen denkt te behalen. Er zijn veel werknemers die niet goed weten hoe ze moeten beginnen met het schrijven van een POP en daarom wordt hieronder verder ingegaan op het schrijven van een POP. Mocht je meer informatie willen, kijk dan eens naar de website van TerBorgh Coaching. Zij kunnen je eventueel helpen met het schrijven van je POP door middel van loopbaanbegeleiding.

Stappenplan
TerBorgh Coaching heeft een stappenplan opgesteld wat je goed kan helpen bij het schrijven van je POP. Je begint met een beschrijving van hoe je er op dit moment voor staat. Belangrijke aspecten hierbij zijn je identiteit, je werkomgeving, je gedrag en je doelen. Neem hier even goed de tijd voor en bekijk vervolgens of er misschien tegenstrijdigheden zijn tussen je identiteit en/of gedrag en je huidige werk. Daarna ga je nadenken over wat je het liefste wilt doen. Schets een beeld van jouw ideale baan en vergelijk dit met je huidige baan. Wanneer deze twee situaties nog niet geheel overeenkomen ga je stap voor stap in kaart brengen hoe je je ideale situatie gaat bereiken.

SMART
TerBorgh Coaching kan je helpen met loopbaanbegeleiding. Zij geven goede tips over hoe je in je POP het best kan neerzetten hoe je je doelen wilt gaan bereiken. De SMART-methode stelt dat je doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden moet formuleren. Voor meer informatie kun je kijken op de blog van TerBorgh Coaching over het schrijven van een POP.

Comments are closed.