rgnbg

Hersenen

Recentelijk is er een doorbraak gekomen met betrekking tot de bestrijding van alzheimer en schizofrenie.  Het blijkt namelijk dat onze hersenen een zwakke plek hebben die zowel gevoelig is voor schizofrenie als voor alzheimer. Met deze wetenschap kan de risicogroep sneller worden opgespoord. Dit zijn de belangrijkste conclusies van Britse wetenschappers die naar dit onderwerp jaren onderzoek hebben gedaan. Volgens de wetenschappers ontwikkeld deze plek zich in ons brein pas laat tijdens de adolescentie en naarmate wij ouder worden takelt deze zone zich ook weer af. Hoewel er nog veel research gedaan moet worden naar deze methoden biedt het dus de kans om de risicogroep sneller in kaart te brengen.

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte die wereldwijd bij ongeveer één op de honderd mensen voorkomt. De ziekte komt bij mensen voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar aan het licht. Schizofrenie kenmerkt zich in bijna alle gevallen door het optreden van psychoses. Dit zijn perioden waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord. Nu is niet iedereen die een psychose heeft doorgemaakt direct een schizofreen. Pas als de psychose lang duurt of vaker optreedt en de persoon in de tussenliggende tijd niet goed functioneert wordt de diagnose schizofrenie vaak gegeven door een psychologiepraktijken zoals psychologiepraktijk Ypenburg. Buiten de wanen en hallucinaties zijn er nog meerdere symptomen te ontdekken die meer betrekking hebben tot het dagelijkse leven. Voorbeelden hiervan zijn: onvoorspelbare woede uitbarstingen, verhalen verzinnen over complotten of geheime organisaties, geen vrienden maken en zeggen iemand anders te zijn. Voor de behandeling van schizofrenie kan psychologie Ypenburg uitkomst bieden. Er zijn buiten dit ook manieren om de geest in het algemeen tot rust te bedaren dit heeft dan met name betrekking op een rustige levenswijze. Dit betekent goed slapen, eten en het verminderen van prikkels. Dus geen drukke winkels bezoeken en naar verjaardagen gaan.

Comments are closed.