rgnbg

Gratis opvang peuters is streefdoel van gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat iedere peuter in ons land twee dagdelen in de week gratis naar de peuterspeelzaal moet kunnen.Dit plan stuurde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgelopen Donderdag naar minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatsecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Dit plan werd eind vorig jaar gepresenteerd en kwam erop neer dat de financiering van peuterspeelzalen gelijk getrokken moest worden met de financiering van kinderopvang. In de kinderopvang gelden op dit moment commerciële tarieven en dit zou volgens Ascher dus ook voor de peuterspeelzalen moeten gelden.

Met deze commercialisering is de VNG het dus absoluut oneens. Ze vrezen dat ouders en dus ook de peuters massaal de peuterspeelzalen zullen verlaten als de plannen doorgaan. De gemeenten menen dat de kinderen hier absoluut geen baat bij hebben. Zij steven juist naar een ‘integrale basisvoorziening’ voor de kinderen. Van een leeftijd van nul tot twaalf jaar moet de kinderen een programma geboden worden waar onderwijs en kinderopvang beiden deel van uitmaken. Een optie is ook om gastouder in Den Haag te worden of een Vraagouder in Den Haag.

Hoe dan ook: voor de ouders en kinderen zou twee dagdelen per week gratis opvang in deze tijden meer dan welkom zijn.  De minister en staatsecretaris zullen zich opnieuw over deze kwestie gaan buigen.

Comments are closed.