rgnbg

Eerlijk zullen we alles delen

Een vereniging van eigenaren is er omdat het juridisch niet mogelijk is om meerdere mensen eigenaar te laten zijn van hetzelfde pand. Met een vereniging van eigenaren is dat opgelost en wordt de vereniging van eigenaren eigenaar van het pand en zijn al de leden van de vereniging van eigenaren eigenaar van de vereniging. Op deze manier kunnen wel al de inwoners van het pand eigenaar zijn. Echter is het moeilijk om met elkaar af te spreken wie welk deel van het pand onderhoud.

Inmiddels is het verplicht om een meerjarenonderhoudsbegroting te maken. In een MJOB staat beschreven welke dingen er op welk moment aan het pand moeten worden gedaan. Ook is er een levenscyclus in van alle onderdelen in het plan opgenomen. De levenscyclus houdt in dat inzichtelijk wordt hoe lang de losse onderdelen van het pand meegaan. Aan de hand van deze levenscyclus kan dan een planning worden gemaakt over welke onderdelen op welk moment aan een beurt toe zijn.

Het enig wat je niet kunt zien aan een MJOB is hoe oud alle onderdelen op het moment van het maken van de MJOB zijn. Hiervoor kun je een conditie meting doen van alle losse onderdelen. Na de conditie meting kan je de planning sluitend maken. Het is alleen nog niet zeker of de onderdelen het inderdaad zo lang volhouden als dat de planning zegt. Om dat in te dekken is de VvE verplicht om een reservefonds te hebben.

Met dit reservefonds moet de VvE al het noodzakelijke onderhoud aan het pand kunnen betalen. Hiermee is alles gedekt en hoeven de eigenaren van de VvE onderling geen ruzie meer te maken wie welk deel van het pand gaat betalen. Want elk lid van de VvE betaald zijn deel van het pand zoals uitgerekend in de conditie meting en de MJOB.

Comments are closed.