rgnbg

Uitkeringen omhoog

Goed nieuws voor iedereen met een uitkering. Ondanks de grote bezuinigingen die het kabinet de komende periode nog zal doorvoeren zullen de uitkeringen niet in gevaar komen. Het pakt zelfs wat gunstiger uit want de uitkeringen gaan zelfs omhoog.

Dit heeft de maken met de verhoging van het minimumloon. Om het gat tussen uitkering en minimumloon niet te groot te laten worden wordt deze nu weer gecompenseerd. Naast de bijstandsuitkering zal ook de AOW stijgen. Dit zelfde geldt ook voor de IOAW en de IOAZ uitkeringen (oudere en deels arbeidongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen). De Wajong is ook per 1 juli licht gestegen. Voor de Wajong uitkeringen wordt overigens wel een herkeuring gedaan aangezien deze groep te groot is en er gekort moet worden.

Deze stijgingen zijn ook wel nodig aangezien er veel vaste lasten zwaarder zullen worden. Zo gaan bijvoorbeeld de huurprijzen sterk omhoog, de zorgverzekeringen worden er ook niet goedkoper op en het eigen risico bij deze verzekeringen is ook al gestegen. Het blijft dus moeilijk voor de velen met een uitkering door de vele extra lasten verzwaringen.

Voor mensen die in aanmerking komen voor een uitkering is er de website UitkeringVragen.nl Op deze website vindt u informatie over de verschillende uitkeringen en over het aanvragen hiervan.

Comments are closed.