rgnbg

Sociale stelsel en belastingen vormen een doolhof

Nederland is een land waar de sociale voorzieningen goed geregeld zijn. De staat zorgt ervoor dat alle burgers in Nederland de basisvoorzieningen hebben en dit is uitgebreider dan het is in veel andere landen. Nederland is één van de landen met een geolied systeem als het gaat om uitkeringen bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid en liggen de uitkeringen hoger dan in de meeste andere landen. Toch gaat het niet alleen maar over rozen, want om het allemaal te faciliteren in allerlei verschillende situaties is het aantal regels beduidend toegenomen en is er een waar spinnenweb ontstaan die voor velen onoverzichtelijk is.

Zo is het voor individuen vaak onaantrekkelijk om bij het ontvangen van een uitkering weer aan het werk te gaan omdat men er financieel in veel gevallen op achteruit gaat. Het aantal langdurige werkelozen zorgt er ook voor dat er druk op de begroting staat en dat veel van deze mensen bovendien dreigen los te raken van de maatschappij met alle gevolgen van dien.

Maar ook voor bedrijven is het soms lastig. Om werknemers de nodige zekerheden te bieden is menselijk kapitaal relatief duur in Nederland en brengen vaste krachten ook risico’s met zich mee. Zo kan het voorkomen dat een bedrijf een werknemer die langdurig ziek wordt voor een langere periode moet uitbetalen wat voor midden- en kleinbedrijven haast niet te doen is en betalen bedrijven relatief veel premies en verzekeringen die arbeid nog duurder maken. Dit maakt het soms lastig om een loonberekening te maken, al kan een loonservice hier uitkomst bieden.

De klachten omtrent de complexiteit van het sociale stelsel en de inkomens nemen toe, en er wordt wederom gesproken over de mogelijkheden van een basisinkomen en het afschaffen van de sollicitatieplicht om zo mensen te motiveren toch vrijwillig aan het werk te gaan, maar het lijkt er niet op dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.

Comments are closed.