rgnbg

Wat is een cao ?

Een cao is de afkorting voor een collectieve arbeidsovereenkomst en staat voor een schriftelijke overeenkomst waar men de arbeidsvoorwaarden tussen de twee partijen gaat overeen proberen te komen.  Er bestaan verschillende cao’s zoals een schilders cao of een bouw cao.  In een cao komen volgende punten aan bod: het salaris, betaling in verband met overuren, proeftijd, pensioen , opzegtermijn enzovoort.

Een cao gebeurt tussen de werkgevers(s) , 1 of meer werkgevers en dan nog 1 of meer werknemersorganisaties dat meestal vakbonden zijn.  Bij deze organisaties  kan u terecht als u wilt weten of u voor jou job een cao bestaat en wat de regelgeving hiervan is.

De overeenkomsten bij een cao zijn in zo goed als alle gevallen voordeliger dan van de arbeidsvoorwaarden die in de wet staat.  Een voorbeeld hiervan is dat het salaris van een cao hoger  kan liggen dan het algemeen minimumloon of heb je meer recht op vakantiedagen bij een cao.

Er zijn 2 verschillende soorten cao’s, namelijk bedrijfstak cao’s en ondernemings cao’s. Wat er bij een bedrijfstak cao is overeengekomen geld voor de hele sector. De onderhandeling hier loopt tossen 1 of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties.  Deze cao is voor elke organisatie  die vertegenwoordig word door één van de partijen die de cao overeengekomen zijn. een ondernemings cao geld alleen voor één bedrijf en  wordt afgesloten  tussen de werkgever en 1 of meer werknemersorganisaties.

Als er voor jou geen cao is  kan u persoonlijk met u werkgever de verschillende arbeidsvoorwaarden overeenkomen. Hierin komen dezelfde punten aan bod als bij een cao.  Als je als bedrijf wilt zorgen dat als wat te maken heeft met salarisverwerking kan je dit  best uitbesteden aan  een externe salarisservice  die beter op de hoogte  zijn van alle cao’s en regelgevingen in deze markt.

Comments are closed.