rgnbg

Verschillende soorten niet duurzame energie

Er zijn verschillende soorten niet-duurzame energie. Leveranciers gebruiken verschillende energie acties om jou over te laten stappen naar hun energie. Ben je van plan om gebruik te maken van een van de energie acties maar ben je benieuwd naar de verschillende soorten energie waar je uit kan kiezen? In dit artikel beschrijven we de verschillende soorten energie die je niet moet kiezen bij de energie acties.

 

Energie uit aardgas

Aardgas vormt samen met steenkool en aardolie de drie fossiele brandstoffen. De fossiele brandstoffen zijn een resultaat van miljoenen jaren opslag van dode planten en plankton in de aardbodem. Deze brandstoffen zijn uitputtend en niet goed voor het milieu omdat de CO2 die opgeslagen is in de planten en plankton bij verbrand vrijkomt in de atmosfeer. Dit leidt weer tot opwarming van de aarde. Ons land is de op 8 na grootste aardgas producent van de hele wereld. Om energie te winnen uit aardgas, wordt het gas in een energiecentrale verbrand en de warmte die vrijkomt wordt gebruikt om een grote ketel met water te verwarmen. Door deze verwarming komt er stoom vrij die een turbine aandrijft. Deze turbine zet de energie om naar elektriciteit die wordt verspreid via het elektriciteitsnet. Aan het eind van deze eeuw zal het aardgas opraken.

 

Energie uit steenkool

Momenteel is zo’n 25% van alle elektriciteit afkomstig van steenkool. Het steenkool wordt verpoederd in energiecentrales. Dit poeder wordt vervolgens in de brand gezet waarna eenzelfde proces plaatsvindt zoals bij aardgas. Steenkool is de meest milieubelastende manier van energieopwekking. Over een aantal honderd jaar is de steenkool.

 

Klimaatneutraal gas

Klimaatneutraal duidt aan dat het geen bijdrage levert aan de klimaatverandering. Dit is niet helemaal het geval bij klimaatneutraal gas. De verbranding van aardgas wordt gecompenseerd met het aanplanten van bomen. Omdat bomen CO2 opnemen is dit de compensatie voor de uitgestoten CO2. Dit is een duurzamere manier van energie opwekken maar niet zo duurzaam als de groene energie alternatieven.

 

Kies altijd voor energie acties die niet in combinatie zijn met een van bovenstaande manieren van energie opwekken. Het beste kan je gaan voor een energie actie met daarbij groene energie.

Comments are closed.